Có được trả lương làm thêm giờ khi đang thử việc?
Tư vấn

Có được trả lương làm thêm giờ khi đang thử việc?

Tôi ký hợp đồng thử việc hai tháng, do khối lượng công việc nhiều nên công ty yêu cầu tăng ca thêm 3 ngày trong tuần. (Nguyễn Mạnh Tín)
Đến cuối tháng, công ty chỉ trả cho tôi 80% lương thử việc mà không trả lương làm thêm giờ. Xin hỏi, tôi có thể yêu cầu trả tiền tăng ca không?
Điều 28 Bộ luật Lao động 2012 quy định về tiền lương thử việc như sau:

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Theo quy định trên, tiền lương trong thời gian thử việc sẽ do người sử dụng lao động và người lao động tự thỏa thuận với nhau, tuy nhiên mức lương ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Trong thời gian thử việc, nếu người lao động làm thêm giờ thì tiền lương làm thêm giờ sẽ được tính theo quy định của khoản 1 điều 97 Bộ luật Lao động 2012, cụ thể:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày”.

Khoản 1 điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động có quy định chi tiết về tiền lương làm thêm giờ tại Điều 97 Bộ luật lao động 2012 như sau:

1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ theo khoản 1 điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;

b) Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.”

Như vậy, trong thời gian thử việc, người lao động làm thêm giờ sẽ được tính tiền lương làm thêm giờ theo tiền lương thử việc mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Việc công ty bạn chỉ tính 80% lương thử việc cũng như không trả tiền làm thêm giờ là trái với quy định của pháp luật hiện hành. Do đó bạn có quyền gửi đơn lên công ty yêu cầu công ty thanh toán đầy đủ số tiền lương của mình hoặc gửi đơn khởi kiện đến Tòa án để đề nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đăng bình luận