Bài mới nhất

Tư vấn

Vận động viên có được miễn nghĩa vụ quân sự?

Tôi thấy đa số các vận động viên đều đang…
Có phải người bị án tù treo thì không thể rời nơi cư trú?

Tôi đang thi hành 12 tháng tù treo về tội…
Có phải nếu xăm hình sẽ không được đi nghĩa vụ quân sự?

Do bạn bè lôi kéo, em đi xăm một hình…